Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jedovaté rostliny

20. 6. 2006

Jedovaté rostliny
(MVDr. Dominika Švehlová)

Každoročně pozře značné množství koní toxické rostliny, keře a stromy, některé případy končí tragicky. Toxické (jedovaté) rostliny se ke koním dostanou v podestýlce, jako listy přiváté větrem ze sousedství nebo ukryté v balíku sena. Jedovaté rostliny nebo keře mohou divoce (a nechtěně) růst na pastvinách, mohou být součástí živých plotů, převisovat nad cestami nebo vyrůstat nepovšimnuty vedle velkých stromů. Mnoho nebezpečných rostlin si majitel sám "zavleče" ke svým koním - jako okrasné keříky, rostliny na zahrádce či líbivé stromy.

Tvrzení, že zvířata nepozřou jedovaté rostliny, je absolutní nesmysl.

Mnoho neznalých majitelů žije v domnění, že koně oplývají instinktivními znalostmi, které rostliny jsou v pořádku a které ne. Je sice pravda, že většinou jedovaté rostliny nechutnají pro koně přitažlivě, nebezpečí ale hrozí stále: koně, stojící a nudící se celý den v pustém výběhu budou okusovat a požírat téměř cokoli, mnoho jedovatých rostlin nechtěně přimícháme do sena a tam je koně od chutných travin nerozeznají. Proto je pro majitele koní životně důležité vědět, které jedovaté a škodlivé rostliny mohou růst v oblasti, kde žijí jejich koně.

Poznat svého nepřítele znamená lépe se mu bránit

V první řadě je třeba vědět, které rostliny jsou nebezpečné a jak je poznat (viz níže). Dnes by neměl být problém si na patřičných webových stránkách najít přehledy jedovatých rostlin i s obrázky a místem rozšíření. Mohly by pomoci i příslušné místní úřady, které poskytnou seznam nebezpečných rostlin, rostoucích v dané oblasti.
Na druhé straně je však nutné vědět, kdy jsou dané rostliny nejnebezpečnější. Například listy červeného javoru jsou jedovatější na podzim, kdy opadají. Nikdy si nemyslete, že jedovaté rostliny ztratí svoji potenci, když odumřou! Rulík je mnohem šťavnatější a chutnější, když odumírá, například po ošetření herbicidem. Jed zůstane stejně účinný i tehdy, když rulík posečeme s trávou a vysušíme do sena. Povadlé listy třešní uvolňují kyanovodík, který dokáže koně usmrtit během několika minut.
Nesnaž se jedovatým rostlinám ulehčit život. Ujisti se, že pastvina pro tvé koně je správně vedená a ošetřovaná, takže nepatřičné druhy rostlin na ní nemohou růst. Jedovaté rostliny se na špatně udržované pastvině rozšíří, protože požadované druhy rostlin jim už dále nedokážou konkurovat. Jedovaté rostliny jsou drsnější, větší a nepříliš stravitelné. Koně si je obvykle nevybírají - pokud mají dostatek vhodnějších a chutnějších travin.
Nikdy nepodceňuj prohlídku míst, kde se koně pasou nebo jen postávají (pastviny, výběhy, jízdárny atd.), pokud produkuješ vlastní seno, pořádně kontroluj, co všechno na tvé louce vlastně roste. Nálezy, o kterých si nejsi jistý, konzultuj s odborníky na zemědělských školách, družstvech nebo úřadech, na veterinární správě či přímo na veterinární škole.
Odborníci upozorňují, že pozor na rostliny si musíme dávat také během přepravy koní. Například tis je poměrně oblíbenou dekorativní rostlinou, která se snadno udržuje. Je však velice jedovatý a je třeba si něj dát pozor a koně nepouštět do jeho blízkosti.

Boj proti plevelům

Nežádoucích rostlin se obvykle zbavujeme jejich vykopáváním nebo postřikem herbicidy. Před jakýmkoli větším zbavováním se plevelů je třeba se poradit s odborníky o způsobu boje. Použitím nesprávné techniky bys mohl způsobit jen další problémy. Starček je jedním z příkladů, kdy se rostlina po postřiku a odumření stane ještě šťavnatější a jedovatější.
Při používání herbicidů buď vždy velice opatrný. Bezpečnost herbicidů a jiných chemikálií závisí na účinné látce, množství, roční době, počasí i na zvířatech, která mohou být postřiku vystavena.
Velice důsledně dodržuj odborné instrukce pro daný herbicid. Je nesmírně důležité znát dobu, po kterou nesmí kůň na ošetřenou pastvinu. Tato doba se bude různit podle druhu použité chemikálie a podle druhu postříkaného plevele (už jsem se zmínila o některých rostlinách, které jsou ještě nebezpečnější po odumření).
Při plení musíš dostat ze země celý kořen. Pokud by kousek kořene zůstal, rostlina může znovu vyrůst a být ještě silnější.
Při manipulaci s toxickými rostlinami používej nepropustné rukavice, protože některé toxiny se mohou vstřebávat kůží. Vytržené rostliny bezpečně odkliď, nenechávej je ležet na místě.

Můj kůň asi pozřel jedovatou rostlinu - co dělat?

Pokud si myslíš, že kůň mohl pozřít jedovatou rostlinu, odkliď podezřelý materiál z pastviny nebo přemísti koně do hluboce nastlaného boxu bez krmiva a ihned se kontaktuj s veterinářem.
Diagnostika otravy rostlinami je nesmírně obtížná a zakládá se mnohdy pouze na klinických příznacích. Pozření mnoha toxických rostlin totiž vyvolává jen nespecifické příznaky, které jsou stejné pro mnoho jiných onemocnění. Pro průkaz rostlinných toxinů je k dispozici bohužel málo testů, a to pro stanovení ze vzorků odebraných jak před smrtí, tak i po ní. Nejlepším způsobem, jak podpořit diagnostiku otravu rostlinami, je potvrdit přítomnost toxické rostliny v prostředí, kde se postižený kůň vyskytuje a vyskytoval, dále potvrdit, že kůň tuto rostlinu opravdu pozřel (někdo si všiml, že kůň rostlinu žvýká, rostlinu lze najít ve vzorku žaludečního obsahu). Dále je možné srovnat klinické příznaky se známými příznaky otrav rostlinami.
Různé toxiny napadají různé "cílové orgány". Právě poškození určitého orgánu určuje charakter klinických příznaků. Některé jedovaté rostliny vyvolávají pouze minimální klinické příznaky, jako například řídká stolice. Jiné jsou smrtelně nebezpečné, protože postihují srdce nebo centrální nervový systém (mozek a mícha). Některé rostliny vyvolají problému už po prvním pozření (např. tis), jiné až po dlouhodobějším příjmu (chronické po dobu týdnů až měsíců) (např. starček) nebo pokud je kůň pozře v určité období (např. kostřava při pokročilé březosti klisen).
Podobné nebo stejné toxiny obsažené v různých rostlinách mohou vyvolat shodné příznaky (např. jaterní problémy po pozření starčeka); problémy centrálního nervového systému (lilek) a srdce (náprstník).
Také léčba se různí. Veterinář bude jednat podle klinických příznaků. Bohužel na většinu toxických rostlin neznáme antidota, takže léčba je jen symptomatická (léčí se příznaky).
Nejlepší metodou léčby při otravě koní je rutinní dekontaminace, jako například podání aktivního uhlí a léky k pročištění (vyvolání "průjmu"). Těmi se urychlí vyloučení toxické rostliny z trávicího traktu. Dále je třeba začít se symptomatickou (léčba postižených orgánů) a podpůrnou (posilování obranyschopnosti organismu)léčbou.
Dekontaminace (aktivním uhlím, projímadly a minerálními oleji) je považována za léčbu téměř u všech otrav. Pokud zvíře pozřelo jakýkoli toxin a ještě nenastoupily klinické příznaky otravy, dekontaminace může být účinnou prevencí.
Například při otravě javorem červeným může veterinář koni zavést do žíly infuzi, aby se chuchvalce hemoglobinu, které se vytvářejí v postižených orgánech, v co nejmenší míře dostaly do ledvin. Vitamín C zase pomůže redukci nežádoucího methemoglobinu zpět na hemoglobin (který přináší k buňkám kyslík). Pokud má kůň málo červených krvinek (jed způsobuje hemolýzu, neboli rozpad červených krvinek), může mu být poskytnutá transfuze. Samozřejmě koni podá aktivní uhlí a nějaké projímadlo, pokud od pozření rostlin neuplynulo více než 6 hodin (později už jsou rostliny ze střev vstřebané do krve). Pokud má kůň nízký puls, může mu veterinář podat atropin.
Úspěch léčby závisí na množství pozřeného toxinu, na čase mezi pozřením toxinu a zahájením léčby a na charakteru a závažnosti klinických příznaků. V některých případech lze koně plně vyléčit, jindy však otrava končí i přes všechnu snahu smrtí.

Přehled některých jedovatých rostlin, se kterými může kůň přijít do styku:

Černý ořech (Juglans nigra)


o Popis: Strom s tmavou, hluboce rýhovanou kůrou, zpeřené listy asi z 20 lístků, kulaté plody (tlustá, zelená slupka a tvrdý, hnědý rýhovaný ořech).
o Výskyt: Roste ve východní části Severní Ameriky, u nás se pěstuje jako okrasná rostlina.
o Možnost otravy: Hobliny a piliny z jeho dřeva přimíchané do podestýlky.
o Klinické příznaky: Nastupují asi do 24 hodin po otravě - zchvácení kopyt, pulsace prstních tepen, otok spodní části končetin, horečka, zvýšená dechová frekvence.
o Léčba: Odstranit zdroj rostliny nebo jejich částí, omytí končetin, symptomatická a podpůrná léčba.

Zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens)


o Popis: Vždyzelený keř s jednoduchými kožovitými listy.
o Výskyt: Pěstován jako okrasný keř v živých plotech.
o Možnost otravy: Listy, větve, odřezky, jako smrtelná dávka se uvádí 750 g listů.
o Klinické příznaky: Nevolnost, zvracení (ne koně), průjem, závratě, křeče, dechové selhání.
o Léčba: Aktivní uhlí, symptomatická léčba. Pozření může být smrtelné.

Hasivka orličí (Pteridium aquilinum)


o Popis: Kapraďovité listy dlouhé až 2 m.
o Výskyt: Stinná místa.
o Možnost otravy: Toxická je rostlina zelená i uschlá. Může být přimíchaná do sena.
o Klinické příznaky: Nastupují asi jeden až dva měsíce po pozření - hubnutí, slabost, abnormality pohybu, postoj s vyklenutým hřbetem a roztaženými končetinami, vrávorání, pomalý puls, abnormální srdeční rytmus.
o Léčba: K úhynu dochází obvykle za 10 dní po nástupu prvních klinických příznaků. Lze léčit injekcí thiaminu co nejrychleji po stanovení diagnózy.

Blatouch (Ranunculus spp.)


o Popis: Okrouhlé listy vyrůstají ze stonku při zemi, stonek má na jaře žluté květy s pěti květními lístky.
o Výskyt: Na březích potoků a rybníků, v bažinách a na bahnitých loukách.
o Možnost otravy: Toxiny jsou obsaženy v cibulkách.
o Klinické příznaky: Bolestivost a zánět v dutině ústní, slinění, průjem, závratě, podráždění kůže, deprese.
o Léčba: Dekontaminace (aktivním uhlím a projímadly), podávání minerálních olejů pro uklidnění a pokrytí podrážděných sliznic, kortikosteroidy, antibiotika.

Skočec obecný (Ricinus communis)


o Popis: V tropech roste jako strom do výšky až 12 m, u nás pouze jako statná bylina, vysoká 1-3 m. Velké listy, nazelenalé květy, plodem je tobolka.
o Výskyt: Okrasná rostlina
o Možnosti otravy: Velice jedovatá jsou semena.
o Klinické příznaky: Náhlý nástup. Malátnost, špatná koordinace, pocení, šok, křeče krku a lopatek, slabý a rychlý puls, horečka, průjem, kolikové bolesti.
o Léčba: Aktivní uhlí, upravení tekutinové a elektrolytové rovnováhy, tlumení křečí. Tato rostlina je smrtelná už ve velmi malém množství!

Třešně, divoce rostoucí i kulturní odrůdy (Prunus spp.)

 
o Popis: Stromy nebo keře, na jaře bílé nebo narůžovělé květy, jednoduché listy.
o Výskyt: Planá i kulturní odrůdy v zahradách, u cest.
o Možnosti otravy: Kyanidy jsou obsaženy v peckách, listech, kůře a v plodech (výčet od největší koncentrace k nejmenší). Největší faktor toxicity je stav rostliny - povadlé rostliny (například ulomené větve s listy na zemi) jsou nejtoxičtější, zatímco vysušené a čerstvé listy nejsou tak nebezpečné.
o Klinické příznaky: Nevolnost, zvracení (ne koně), průjem, závratě, křeče, dechové selhání.
o Léčba: Existuje antidotum, avšak většinou není ihned po ruce.

Náprstník červený (Digitalis purpurea) + ostatní druhy náprstníku


o Popis: Velké, světle červené, zvonkovité květy.
o Výskyt: Okrasné i divoce žijící rostliny, především rostoucí ve světlých lesích podhorského a horského pásu.
o Možnosti otravy: Normálně ji koně pozřou pouze přimíchanou do sena. Jedovatá je celá rostlina.
o Klinické příznaky: Průjem, bolesti břicha, třes a křeče.
o Léčba: Aktivní uhlí pro zabránění dalšímu vstřebávání toxinu, léky na úpravu srdečního rytmu.

Popenec břečťanolistý (Glecoma hederacea)


o Popis: Nízká, plazivá trvalka se štíhlým čtyřhranným stonkem, který se přichycuje k zemi kořínky, vyrůstajícími z jeho kolínek. Často pokrývá plochu i několika čtverečných metrů.
o Výskyt: Plevelná rostlina.
o Možnosti otravy: Často je přimíchán do sena, toxická je celá rostlina.
o Klinické příznaky: Silné pocení, pěna u huby, těžké dýchání, rozšířené zornice.
o Léčba: Smrtelně jedovatý pouze po pozření velkého množství. Podpůrná léčba.

Kaštan (jírovec maďal) (Aesculus hippocastanum)


o Popis: Stromy nebo keře s dlanitě složenými listy. Hladká a lesklá hnědá semena, v průměru asi 2,5 cm.
o Výskyt: Parkovní a okrasný strom.
o Možnosti otravy: Mladé pupeny, listy, semena.
o Klinické příznaky: Zvracení (ne koně), bolesti břicha, škubání ve svalech, slabost, nerovnoměrné chody.
o Léčba: Podpůrná léčba.

Přeslička (Equisetum spp.)


o Popis: stromečkovitý stonek, listovité větvičky.
o Výskyt: Na lukách, podél cest, v blízkosti močálů a vodních toků.
o Možnosti otravy: Listy obsahují toxin, který ničí vitamín B2 (thiamin) v těle. Nejjedovatější je přeslička bahenní, málo jedovatá přeslička rolní. Koně přesličku většinou nespásají, ale otrávit se mohou po jejím přimíchání do sena.
o Klinické příznaky: Příznaky se objevují asi za 20 až 30 dní po začátku zkrmování sena s přesličkou. Jedná se o slabost, nechutenství, špatná koordinace, únava, neodpovídání na podněty, kóma.
o Léčba: Pozření přesličky bahenní může mít smrtelné následky, pokud se neléčí injekcemi thiaminu.

Stračka (Delphinium spp.) (lidově také ostrůžka)

 
o Popis: Bylina vysoká až 1 m. Hluboce laločnaté dlaňovité listy, modré nebo bílé podlouhlé květy s ostruhami.
o Výskyt: Na slunných místech podél cest, zdí, pěstuje se v zahradách.
o Možnosti otravy: Nepoškozená rostlina je prudce jedovatá.
o Klinické příznaky: Nervozita, špatná koordinace, vrávorání, slinění, nafukování, abnormální srdeční rytmy, ztížené dýchaní, ochrnutí, křeče, smrt.
o Léčba: Pozření stračky může mít smrtelné následky. Doporučuje se podpůrná terapie.

Trnovník bílý (Robinia psudoacacia) (lidově akát)


o Popis: Až 20 m velké stromy. Složené listy, voňavé květy podobné květům hrachu, dlouhé luskovité plody.
o Výskyt: Původně okrasná rostlina dnes roste planě.
o Možnosti otravy: Kůra, mladé pupeny, větve, trochu toxické jsou i ohrady z akátového dřeva.
o Klinické příznaky: Nástup za několik hodin. Nechutenství, celková slabost, deprese, mírná kolika.
o Léčba: Aktivní uhlí, upravení tekutinové a elektrolytové rovnováhy. Může mít příležitostně i smrtelné následky.

Lupina (Lupinus spp.)


o Popis: Bílé, modré, purpurové nebo narůžovělé květy, podobné květům hrachu na vzpřímeném stonku.
o Výskyt: Lze ji nalézt na různých stanovištích od nížin až po horské oblasti.
o Možnosti otravy: Nejvíce toxické jsou mladé lupiny nebo rostliny tvořící semena.
o Klinické příznaky: Podráždění trávicího traktu, průjem, poruchy chůze, nervozita, škubání v končetinách, ztráta svalové kontroly, ulehnutí, křeče.
o Léčba: Symptomatické léčba.

Lilek (Solanum spp.)


o Popis: Rostlina vysoká až 3 m, bílé květy podobné květům potměchuti, hroznovité bobule. Některé variety jsou trvalky se žlutými nebo červenými plody.
o Výskyt: Louky, otevřené lesy, pastviny a hlušiny.
o Možnosti otravy: Listy a zelené plody (toxické i po usušení).
o Klinické příznaky: Příznaky postižení centrálního nervového systému: deprese, špatná koordinace, třes, slabost zadní části těla, ulehnutí. Příznaky postižení trávicího traktu: nechutenství, slinění, zvracení (ne koně), průjem.
o Léčba: Symptomatická a podpůrná léčba.

Dub (Quercus spp.)


o Popis: Různé velikosti, od malých keřů až po vzrostlé stromy. Plodem je hladký oříšek s čepičkou (žalud).
o Výskyt: Některé druhy jsou původem z Ameriky, jiné z Evropy. Často pěstován pro dřevo.
o Možnosti otravy: Poupata, listy, žaludy obsahují gallotannin. K otravám nejčastěji dochází na jaře a na podzim.
o Klinické příznaky: Nechutenství, deprese, zácpa, tmavý, tuhý trus, slabost, ulehnutí. Zvířata mohou mít žloutenku, krev v moči a být dehydratovaná.
o Léčba: Dekontaminace aktivním uhlím a projímadly. Symptomatická a podpůrná léčba.

Oleandr obecný (Nerium oleander)


o Popis: Okrasný vytrvalý keř s dlouhými lineárními listy, bílé nebo růžové květy.
o Výskyt: Původem ze Středozemí, u nás jako okrasná rostlina.
o Možnosti otravy: Všechny variety a části rostliny jsou prudce jedovaté. Listy mohou být přimíchány do sena (stříhání keřů).
o Klinické příznaky: Silný průjem, ve kterém může být i krev, abnormální srdeční rytmus, studené končetiny.
o Léčba: Ihned zavolat veterináře, aby se zabránilo uhynutí zvířete, ke kterému může dojít během 8 až 24 hodin po pozření rostliny. Vyprázdnění trávicího traktu, podání aktivního uhlí a projímadel.

Bolehlav plamatý (Conium maculatum) (lidově rozpuk)


o Popis: Rostlina vysoká až 2,5 m. Hladký, neolistěný stonek je posetý purpurovými tečkami. Listy jsou na koncích dělené (podobné mrkvi nebo petrželi). Velký bílý až nažloutlý kořen. Páchne myšinou
o Výskyt: Na pustých místech, v křovinách, podél plotů, na loukách, okolo vodních toků.
o Možnosti otravy: Kořen, mladé rostlinky, semena - prudce jedovatý.
o Klinické příznaky: Nastupují do několika minut po pozření - svalové třesy, ataxie, časté kálení, nadměrné močení, zvýšená dechová frekvence, bolesti břicha.
o Léčba: Dekontaminace aktivním uhlím a projímadly. Kůň může uhynout, ale také se úplně vyléčit.

Javor červený (Acer rubrum)


o Popis: Listy i kmen jsou hrubé; listy mají pět laloků s dlaňovitě rozvětvenými cévami. Plod je dvoukřídlý a obsahuje dvě semena.
o Výskyt: Je pěstován jako okrasný strom.
o Možnosti otravy: Čerstvé, povadlé i uschlé listy.
o Klinické příznaky: Deprese, žloutenka, chudokrevnost, zabarvená moč, zvýšená dechová a tepová frekvence.
o Léčba: Symptomatická a podpůrná léčba. Pozření listů tohoto stromu může mít smrtelné následky.

Rododendron (Rhododendron spp.)


o Popis: Velké keře nebo malé stromky se stále zelenými listy, na koncích větviček vyrůstají trsy velkých, atraktivních růžových až purpurových květů.
o Výskyt: Okrasná rostlina.
o Možnosti otravy: Listy a nektar.
o Klinické příznaky: Slinění, zvracení (ne koně), průjem, svalová slabost, pomalý tep, ztížené dýchaní, deprese, ulehnutí.
o Léčba: Aktivní uhlí, projímadla, symptomatická a podpůrná léčby.

Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa)


o Popis: Rostliny vysoké až 1 m. Hladké, holé stonky pokryté purpurovými skvrnami, složené listy, malé, bílé, složené květy.
o Výskyt: V příkopech, podél potoků, zatopených ploch, na nízko uložených mokrých loukách, na neobdělávaných půdách.
o Možnosti otravy: Kořeny, stonky, v čerstvém stavu obsahují 0,2% jedu, sušené 3,2%. Smrtelná dávka jedu cicutoxinu je už 50-110 mg/kg.
o Klinické příznaky: Rychlý nástup příznaků; svalový třes, skřípění zuby, bolesti břicha, křeče, smrt.
o Léčba: Smrt může nastat do 45 minut, avšak pozření rozpuku lze přežít. Podpůrná léčba.

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)


o Popis: Vzpřímená rostlina, vysoká až 70 cm, na světle lze na listech pozorovat tmavé tečky, na koncích větviček rostou žluté květy.
o Výskyt: Agresivní plevel na okrajích cest, na pastvinách, na slunných místech.
o Možnosti otravy: Je-li usušená, je méně toxická, avšak i v seně může způsobit otravu.
o Klinické příznaky: Na nepigmentované kůži může při potřísnění způsobit fotosensibilizace (kůže se na slunečním světle "spálí", je narudlá a zanícená).
o Léčba: Podpůrná léčba.

Tis (Taxus spp.)


o Popis: Keř až strom s malými, rovnými, plochými, stále zelenými jehlicemi. Plody jsou červené a šťavnaté.
o Výskyt: Především jako okrasná dřevina.
o Možnosti otravy: Celá rostlina je prudce jedovatá, kromě červen dužiny plodů. 140 až 180 g jakékoli části čerstvého tisu může zabít zdravého koně!
o Klinické příznaky: Náhlý nástup příznaků, které zahrnují třesení, svalovou slabost, ztížené dýchaní, kolaps a smrt.
o Léčba: Symptomatické a podpůrná léčba. Většinou je k léčbě příliš pozdě.

Starček (Senecio spp.)


o Popis: Až 1 m vysoká bylina, květy i plody podobné pampeliškám.
o Výskyt: Ve světlých lesích, na mýtinách, loukách.
o Možnost otravy: Celá rostlina. Příměs sena. Většinou se jedná o chronické otravy, kdy kůň pozře asi 10% své tělesné hmotnosti.
o Klinické příznaky: Poškozuje játra, dlouhodobé užívání vede k jaterní cirhóze.
o Léčba: Symptomatická a podpůrná léčba.

Ocún jesenní (Colchicum autumnale)


o Popis: Světle fialové květy rostoucí v trávě.
o Možnost otravy: Nejjedovatější jsou květy a semena.
o Klinické příznaky: Jedná se o prudký jed kolchicin, který zvyšuje propustnost krevních vlásečnic a poškozuje sliznici střeva. Kůň se dostává do šoku, způsobeného ztrátou krevní plazmy, má těžké koliky a zánět střeva.
o Léčby: Ihned náhrada krevní plazmy, ochrana střevní sliznice.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

jedovate kytky

(kristyna, 29. 9. 2008 14:06)

to sou nejake jedovate rostliny.